نویسنده = محمد تقی عابدی
تعداد مقالات: 2
2. روشهای جایگزین حل و فصل دعاوی (ADR) و توسعه مفهومی صلاحیت قضایی

دوره 1، زمستان 1391 (1)، تابستان 1391، صفحه 47-68

محمد تقی عابدی