نویسنده = مهدی فتاحی
تعداد مقالات: 9
4. استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضائی

دوره 4، پاییز 1394 (12)، پاییز 1396، صفحه 35-46

مهدی فتاحی