نویسنده = حمیدرضا نجفی
تعداد مقالات: 6
4. گزارش نشست نقد رأی: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 123-135

حمیدرضا نجفی


5. گزارش نشست نقد رأی: اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 115-127

حمید رضا نجفی