نویسنده = حمیدرضا نجفی
تعداد مقالات: 6
4. گزارش نشست نقد رأی: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 123-135

10.22106/jcr.2016.23587

حمیدرضا نجفی