نویسنده = محمد صادقی
تعداد مقالات: 6
3. معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه

دوره 7، پاییز 1397 (24)، مهر 1397، صفحه 13-33

10.22106/jcr.2019.97000.1210

کوروش کاویانی؛ محمد صادقی


4. نیابت‌پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

دوره 7، تابستان 1397 (23)، تیر 1397، صفحه 17-28

10.22106/jcr.2018.95655.1204

محمد صادقی؛ علیرضا شمشیری


5. خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع

دوره 5، تابستان 1395 (15)، اردیبهشت 1397، صفحه 37-52

10.22106/jcr.2018.29708

محمد صادقی؛ راحله خان‌محمدزاده