نویسنده = مهدی کارچانی
تعداد مقالات: 6
4. ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 131-135

10.22106/jcr.2018.75413.1102

مهدی کارچانی


6. ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1397، صفحه 3-3

10.22106/jcr.2019.99602.1225

علی سیدین؛ مهدی کارچانی