نویسنده = سعید زین الدینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

دوره 9، شماره 30، بهار 1399، صفحه 121-132

10.22106/jcr.2020.113779.1278

سعید زین الدینی؛ فاطمه شریعتی