کلیدواژه‌ها = قانون کار
تعداد مقالات: 1
1. اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2017.29700

آزاده السادات طاهری