کلیدواژه‌ها = تاخیر تادیه
تعداد مقالات: 2
1. أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل

دوره 7، تابستان 1397 (23)، تابستان 1397، صفحه 110-105

10.22106/jcr.2018.88498.1168

حامد شریفی


2. توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22106/jcr.2017.29695

رضا مقصودی؛ حسین داودی