کلیدواژه‌ها = توافق بر خسارت تاخیر تادیه
تعداد مقالات: 1
1. توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22106/jcr.2017.29695

رضا مقصودی؛ حسین داودی