کلیدواژه‌ها = بیت المال
تعداد مقالات: 2
2. دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 107-119

10.22106/jcr.2018.69124.1083

امید توکلی کیا