کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تعداد مقالات: 9
1. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 93-109

10.22106/jcr.2018.79240.1123

محمد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی


8. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 29-38

10.22106/jcr.2016.23579

محمد جلالی؛ محمدحسین منتظری