کلیدواژه‌ها = خسارت قابل جبران
تعداد مقالات: 1
1. خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع

دوره 5، تابستان 1395 (15)، بهار 1397، صفحه 37-52

10.22106/jcr.2018.29708

محمد صادقی؛ راحله خان‌محمدزاده