کلیدواژه‌ها = حکم برائت در صورت عدم احراز بزه
تعداد مقالات: 1
1. صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

دوره 5، بهار 1395 (14)، اردیبهشت 1397، صفحه 113-116

10.22106/jcr.2016.23621

نجمه غفاری الهی کاشانی