کلیدواژه‌ها = وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن
تعداد مقالات: 1