کلیدواژه‌ها = شش ماه نخست سال 93
تعداد مقالات: 2
2. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 127-157

10.22106/jcr.2018.95260.1202

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار