کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 2
1. تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 137-151

10.22106/jcr.2018.67639.1077

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی