کلیدواژه‌ها = خسارت تاخیر تادیه
تعداد مقالات: 2
1. توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22106/jcr.2017.29695

رضا مقصودی؛ حسین داودی


2. گزارش نشست نقد رأی: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 123-135

10.22106/jcr.2016.23587

حمیدرضا نجفی