کلیدواژه‌ها = حقوق کار
تعداد مقالات: 2
1. اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2017.29700

آزاده السادات طاهری


2. لزوم مستدل بودن آرای مراجع حل اختلاف کار

دوره 3، زمستان 1393 (9)، زمستان 1393، صفحه 99-104

10.22106/jcr.2017.25111

فروغ حیدری