موضوعات = سایر موضوعات
تعداد مقالات: 15
2. الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 17-39

10.22106/jcr.2018.80561.1133

اسدالله یاوری


3. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 127-157

10.22106/jcr.2018.95260.1202

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار


10. اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2017.29700

آزاده السادات طاهری


15. کلیات روش تفسیر آراء قضایی

دوره 1، زمستان 1391 (1)، تابستان 1391، صفحه 1-21

10.22106/jcr.2012.21383

ستار زرکلام