یادداشت هایی بر بعضی آراء مراجع قضایی کیفری

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

الف- بزه توزیع محتویات مبتذل از طریق سامانه های رایانه ای
ب- جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات