دوره و شماره: دوره 5، پاییز 1395 (16) - شماره پیاپی 16، بهار 1397، صفحه 17-144 (در دست اقدام و چاپ فیزیکی) 

نقدِ موضوع محور

6. بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی