بایسته های نگارش و نقد رأی سایر موضوعات
1. الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

اسدالله یاوری

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 17-39

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.80561.1133

چکیده
  در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق اداری
2. تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب‌نامه‌های قانونی هیأت وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان

حسن رحیمیان

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 40-48

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.79214.1122

چکیده
  یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق کیفری
3. بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

سامان سیاوشی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 49-57

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2019.73921.1100

چکیده
  طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق خصوصی
4. نقش بذل مال در طلاق مستند به عسروحرج زوجه

زکیه نعیمی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 59-67

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.82439.1144

چکیده
  طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می‌شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می‌دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع ...  بیشتر

نقدِ رأی محور سایر موضوعات
5. حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی: نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور

حسن لجم اورک

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 69-79

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.80629.1136

چکیده
  بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق کیفری
6. بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی

امید شهبازی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.72267.1096

چکیده
  در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می‌شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی‌شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.  بیشتر

یادداشت رأی حقوق کیفری
7. تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم، در پرتو نقد و بررسی یک حکم

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 103-108

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.65480.1069

چکیده
  ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می‌توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی‌توان محرز دانست.  بیشتر

ترجمه حقوق اداری
8. موردکاوی مفهوم «استفادۀ عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح‌های عمومی

محمد حسنوند؛ حسین نجفی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 109-126

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.78341.1118

چکیده
  شهرداری نیو‌لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعۀ فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شد. به گونه‌ای که نرخ بیکاری ـ که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود ـ کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می‌یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین‌های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان ...  بیشتر

گزارش رویه قضایی سایر موضوعات
9. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 127-157

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.95260.1202

چکیده
  متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت‌های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه‌ شش ماه نخست سال 93 می‌باشد. در اینجا وضعیت‌های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین‌طور فراتر از صرف رویه‌ شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده‌ رویه یا تهافتی قابل توجه در ...  بیشتر

گزارش نشست قضایی حقوق خصوصی
10. شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک‌های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات

مهدی کارچانی

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، صفحه 159-186

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.77149.1110

چکیده
  دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک‌های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ...  بیشتر