دوره و شماره: دوره 8، زمستان 1398 (29) - شماره پیاپی 29، پاییز 1398 

نقدِ رأی محور

4. صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم

10.22106/jcr.2020.110667.1265

محمد حسنوند؛ زهرا دانش‌ناری؛ نفیسه فتحعلی