سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

این مجله در حال حاضر اشتراک نسخه چاپی ندارد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه مجله http://www.raayjournal.ir فایل مقالات را دریافت نموده و در صورت تمایل به دریافت نسخه فیزیکی مجله، می‌توانند به مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه که پیوند آن در همین سامانه در دسترس می‌باشد، مراجعه نمایند.