نویسنده = محمد جلالی
صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم

دوره 8، زمستان 1398 (29)، دی 1398، صفحه 59-69

10.22106/jcr.2020.110667.1265

محمد حسنوند؛ زهرا دانش‌ناری؛ نفیسه فتحعلی


گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، خرداد 1398، صفحه 127-157

10.22106/jcr.2018.95260.1202

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار


تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 2، تابستان 1392 (3)، شهریور 1392، صفحه 83-102

10.22106/jcr.2013.21522

محمد جلالی؛ وحید آگاه


تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

دوره 2، بهار 1392 (2)، خرداد 1392، صفحه 145-160

10.22106/jcr.2013.21516

محمد جلالی؛ وحید آگاه