کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 93-109

10.22106/jcr.2018.79240.1123

محمد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی


مالکیت اموال فرهنگی- تاریخی منقول زیرخاکی

دوره 8، پاییز 1398 (28)، مهر 1398، صفحه 61-84

10.22106/jcr.2019.95163.1200

حامد کرمی؛ احسان سعیدی صابر