کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.1987367.1437

محسن محجوبی‌مقدم؛ احسان موحدی پور


نقد و تحلیل رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرتو عدالت رویه‌ای در فرآیند دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2001183.1445

محمد حسین نادری؛ سید محمد مهدی غمامی؛ وحید حیدری


مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 93-109

10.22106/jcr.2018.79240.1123

محمد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی


مالکیت اموال فرهنگی- تاریخی منقول زیرخاکی

دوره 8، پاییز 1398 (28)، مهر 1398، صفحه 61-84

10.22106/jcr.2019.95163.1200

حامد کرمی؛ احسان سعیدی صابر