کلیدواژه‌ها = کلاهبرداری
نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد بزه کلاهبرداری

دوره 8، تابستان 1398 (27)، تیر 1398، صفحه 101-110

10.22106/jcr.2018.96882.1209

امید شهبازی؛ محسن علیاری