کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی

دوره 9، شماره 30، فروردین 1399، صفحه 13-25

10.22106/jcr.2020.127427.1294

باقر شاملو؛ محمدرضا داودی فرخد


نقش مالکیت در تحقق تصرف عدوانی

دوره 8، بهار 1398 (26)، فروردین 1398، صفحه 59-93

10.22106/jcr.2018.88055.1167

علی رضائی


هنر نگارش آرای قضایی

دوره 7، بهار 1397 (22)، فروردین 1397، صفحه 151-139

10.22106/jcr.2018.79894.1129

محمد حسنوند؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی