موضوعات = دادرسی اداری
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.1987367.1437

محسن محجوبی‌مقدم؛ احسان موحدی پور


مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 93-109

10.22106/jcr.2018.79240.1123

محمد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی


نقد رأی بلانکو

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 161-175

10.22106/jcr.2018.84044.1148

سعید خانی والی زاده