موضوعات = حقوق خصوصی
پنالتی در دقیقه نود دادرسی: افزایش و تعارض ادله اخباری علیه ادله علمی احرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2001318.1446

محمد فلاح مهرآبادی؛ حسین دهقانی فیروزابادی؛ نایب علی خلیلی


رویه قضایی حاکم بر نام تجاری و علامت تجاری با کارکرد یکسان :تعارض یا همپوشانی حق ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2005358.1449

نگارسادات اکبری


صدور اجراییه درخصوص چک امانی، تضمینی و مشروط در فرض انتقال به ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2016242.1465

مهدی سجادی کیا؛ ابوالقاسم قربانی


حدود قلمروی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2018060.1468

مهدی سجادی کیا؛ ابوالقاسم قربانی


واکاوی چالش های فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه در پرتو رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2018425.1469

مهسا ستاری


دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت‌نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع

دوره 11، شماره 40، مهر 1401

10.22106/jcr.2023.549092.1394

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز


رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

دوره 10، شماره 35، تیر 1400، صفحه 79-98

10.22106/jcr.2021.539744.1362

فرید صحرائی؛ جواد جمشیدی


تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2018.80972.1139

ریما امیراقدم


تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

دوره 6، بهار 96 (18)، دی 1397، صفحه 137-151

10.22106/jcr.2018.67639.1077

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی