دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقدِ رأی محور

دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت‌نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22106/jcr.2023.549092.1394

عباس میرشکاری؛ احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز