اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 446
تعداد پذیرش 257
تعداد عدم پذیرش 69
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 365
تعداد مشاهده مقاله 322864
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 539770
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 224 روز
درصد پذیرش 58 %