اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 473
تعداد پذیرش 284
تعداد عدم پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 390
تعداد مشاهده مقاله 403378
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 586052
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 158 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 230 روز
درصد پذیرش 60 %