نویسنده = ابولفضل یوسفی
2. بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 73-82

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


3. بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 95-105

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


9. نقد و بررسی حکم به محرومیت از مرخصی از زندان

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 49-56

ابوالفضل یوسفی


10. نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی

دوره 2، زمستان 1392 (5)، زمستان 1392، صفحه 75-80

ابولفضل یوسفی