نویسنده = ابولفضل یوسفی
تعداد مقالات: 11
2. بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 73-82

10.22106/jcr.2018.65864.1071

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


3. بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


11. نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی

دوره 2، زمستان 1392 (5)، زمستان 1392، صفحه 75-80

10.22106/jcr.2016.21868

ابولفضل یوسفی