تماس با ما

آدرس : تهران، اتوبان شهید چمران، اتوبان یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، پژوهشگاه قوه قضاییه، دفتر فصلنامه رأی

کدپستی: 1983846514   


پست الکترونیکی:  raayjournal@ijri.ir

آدرس الکترونیکی:  www.raayjournal.ir

 تلفن نشریه: 22091869 - 021

ساعت پاسخگویی: همه روزه ساعت 9 الی 11