«بسم الله الرحمن الرحیم»

علاقه‌مندان گرامی خواهشمند است شیوه‌نامه‌های جدید را مطالعه کرده و جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، مقالات ارسالی را مطابق با آن ارسال نمایند.

 


   Creative Commons License

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، دی 1400 

نقدِ رأی محور

موارد لزوم و آثار تفکیک دعاوی

10.22106/jcr.2022.538879.1357

ریما امیراقدم؛ زهرا بختیاری