«بسم الله الرحمن الرحیم»

علاقه‌مندان گرامی خواهشمند است شیوه‌نامه‌های جدید را مطالعه کرده و جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، مقالات ارسالی را مطابق با آن ارسال نمایند.

کاربران سامانه لطفاً نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات خود (تماس و سمت) در صفحه خود اقدام نمایند.

 https://publicationethics.org/

 

 

شماره جاری: دوره 7، بهار 1397 (22) - شماره پیاپی 22، بهار 1399، صفحه 1-190 

ترجمه

11. هنر نگارش آرای قضایی

صفحه 151-139

10.22106/jcr.2018.79894.1129

محمد حسنوند؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی