«بسم الله الرحمن الرحیم»

علاقه‌مندان گرامی خواهشمند است شیوه‌نامه‌های جدید را مطالعه کرده و جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، مقالات ارسالی را مطابق با آن ارسال نمایند.

کاربران سامانه لطفاً نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات خود (تماس و سمت) در صفحه خود اقدام نمایند.

 https://publicationethics.org/

 

 

 
شماره جاری: دوره 6، زمستان 1396 (21) - شماره پیاپی 21، پاییز 1398، صفحه 1-225 

نقدِ رأی محور

11. نقد رأی بلانکو

صفحه 161-175

10.22106/jcr.2018.84044.1148

سعید خانی والی زاده