«بسم الله الرحمن الرحیم»

علاقه‌مندان گرامی خواهشمند است شیوه‌نامه‌های جدید را مطالعه کرده و جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، مقالات ارسالی را مطابق با آن ارسال نمایند.

 


   Creative Commons License

شماره جاری: دوره 9، شماره 32، پاییز 1399 

نقدِ موضوع محور

1. امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

10.22106/jcr.2018.98381.1216

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها