«بسم الله الرحمن الرحیم»

نویسندگان محترم

پیرو تصویب آیین‌نامه جدید نشریات و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آن از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) در نظر دارد نسبت به اصلاح برخی از شاخص‌های پذیرش و انتشار مقالات و تغییر استانداردهای مربوطه اقدام نماید؛

لذا بررسی مقالات و آغاز فرآیند ارزیابی، پس از تهیه شیوه‌نامه جدید نگارش و ویرایش مقالات و همچنین رعایت آن از سوی نویسندگان امکان‌پذیر خواهد بود؛ از این‌رو قرار گرفتن مقاله ارسالی در فرآیند ارزیابی با تأخیر مواجه خواهد بود. 


 

 

شماره جاری: دوره 6، زمستان 1396 (21) - شماره پیاپی 21، پاییز 1398، صفحه 1-225 

نقدِ رأی محور

11. نقد رأی بلانکو

صفحه 161-175

سعید خانی والی زاده


گزارش رویه قضایی

12. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

صفحه 177-197

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار