نویسنده = محمد جلالی (سایر)
تعداد مقالات: 2
1. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 177-197

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار


2. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 127-157

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار