نویسنده = محمدحسین منتظری
تعداد مقالات: 1
1. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 29-38

10.22106/jcr.2016.23579

محمد جلالی؛ محمدحسین منتظری