کلیدواژه‌ها = تقلیل مجازات
تعداد مقالات: 1
1. نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 121-129

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی