کلیدواژه‌ها = موارد تکرار
تعداد مقالات: 3
1. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 177-197

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار


2. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 127-157

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار


3. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 101-129

پژوهشگاه قوه قضاییه