کلیدواژه‌ها = قتل
تعداد مقالات: 2
1. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 119-136

10.22106/jcr.2015.23613

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد؛ سجاد فراهانی


2. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 57-66

10.22106/jcr.2016.22304

مجید متین راسخ