کلیدواژه‌ها = تبدیل تعهد
تعداد مقالات: 1
1. تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

دوره 3، زمستان 1393 (9)، زمستان 1393، صفحه 45-49

10.22106/jcr.2017.25110

علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آلسعدی