کلیدواژه‌ها = استفاده از سند مجعول
تعداد مقالات: 2
2. یادداشت هایی بر بعضی آراء مراجع قضایی کیفری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 79-88

مریم ممنون