وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشگاه قم

چکیده

خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف اداره‌ی یاد شده می‌شود و مدعی می‌شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک‌ به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حق‌الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می‌کند.

کلیدواژه‌ها