کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 17
11. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 29-38

10.22106/jcr.2016.23579

محمد جلالی؛ محمدحسین منتظری


15. مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 73-80

10.22106/jcr.2016.22306

مرتضی نجابت خواه