موضوعات = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 39
3. بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 81-102

امید شهبازی


4. مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 67-76

امید شهبازی؛ حسن باوی


5. دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 107-119

امید توکلی کیا


7. نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 121-129

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


9. بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 73-82

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


11. بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 95-105

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


13. بررسی ادلّۀ اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)

دوره 5، تابستان 1395 (15)، بهار 1397، صفحه 141-160


14. صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

دوره 5، بهار 1395 (14)، بهار 1397، صفحه 113-116

نجمه غفاری الهی کاشانی


15. تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 99-114

سینا رستمی؛ رضا زهروی؛ رسول احمدزاده


16. آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

دوره 4، پاییز 1394 (12)، پاییز 1396، صفحه 110-143

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد


17. جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر

دوره 4، پاییز 1394 (12)، پاییز 1396، صفحه 47-56

منصور رحمدل


19. قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری)

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 53-58

تهمورث بشیریه؛ بزرگمهر بشیریه


21. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 119-136

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد؛ سجاد فراهانی