مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛ کنکاشی در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

مدرس دانشگاه

موضوعات