«بسم الله الرحمن الرحیم»

علاقه‌مندان گرامی خواهشمند است شیوه‌نامه‌های جدید را مطالعه کرده و جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، مقالات ارسالی را مطابق با آن ارسال نمایند.

 


   Creative Commons License

شماره جاری: دوره 11، شماره 39، تیر 1401 

نقدِ رأی محور

نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو

صفحه 101-79

10.22106/jcr.2022.540340.1367

سعید نصراله زاده خراسانی؛ منصور ضیائیان


نشریات مرتبط