شیوه‌نامه ویرایش مقالات

 شیوه‌نامه ویرایش مقالات در فصلنامه رأی

 

این فصلنامه آمادگی دارد تا مقالات و نوشته‌های ارسالی صاحب‌نظران را در چارچوب‌های زیر دریافت و پس از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید:

 راهنمای ویرایش مقاله

 موضوع نشریه، نقد، تحلیل و معرفی آراء و رویه قضایی و ارائه مطالب پژوهشی در حوزۀ مزبور بوده و تمامی مقالات با محوریت این موضوع ارائه می‌گردد. مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده(های) آن است.

 • مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

 الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ (100تا 300 واژه)

 ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ (3 تا 7 واژه)

 پ) متن رأی یا آرای مورد استناد (در صورت وجود)

 ت) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش‌های مربوطه و نتیجه.

 ث) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

 •  حجم مقاله بدون احتساب دادنامه(ها)، بین 3000 تا 7000 واژه باشد.
 • از درج شماره دادنامه یا مرجع صدور آن در عنوان مقاله خودداری شود و عنوان با توجه به موضوع و محتوای نگارش یافته انتخاب گردد.
 • معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عیناً درج گردد.
 • عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود:

 مقدمه

 1. ساختار حقوقی کنوانسیون برن

 1-1. چیستی معاهده

 1-1-1. تعهدات ناشی از معاهده

 1-1-2. اقسام نقض در معاهده

 

1-2. اقسام معاهده

 2. اصول حاکم بر معاهده

 2-1. موضوعات مورد حمایت

 2-2. مصادیق مورد حمایت

 نتیجه‌

 •  این فصلنامه در اصلاح، تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.

 

راهنمای درج دادنامه در متن مقاله

 در مقالاتی که نیاز به استناد به رأی وجود دارد، حتی‌الامکان جدول مشخصات رأی به ترتیب شامل شماره دادنامه یا کلاسه/شماره پرونده، تاریخ، خواسته یا اتهام، شخص حقوق عمومی در آراء دادگاه‌های اداری و مرجع رسیدگی‌کننده (صدور رأی) درج گردد.

 

مشخصات رأی (بدوی/تجدیدنظر)

شماره دادنامه:

تاریخ:

خواسته یا اتهام:

خواهان یا خوانده (حقوق عمومی):

مرجع رسیدگی‌کننده (صدور رأی):

 •  عین متن رأی به صوت تایپی بعد از چکیده و قبل از مقدمه درج شود.

 راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

12 Bold

B Lotus

اسامی نویسندگان فارسی

12 نازک

B Lotus

مشخصات نویسندگان فارسی

11 نازک

B Lotus

متن چکیده فارسی

11 نازک

B Lotus

متن رأی

11 نازک

B Lotus

تیترهای داخل متن

12 Bold

B Lotus

کلیدواژه

12 نازک

B Lotus

متن

13 نازک

B Lotus

پانویس فارسی

10 نازک

B Lotus

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B Lotus

منابع فارسی

11 نازک

B Lotus

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین 

چکیدههای انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

12 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman

 راهنمای روش ارجاع دهی

 در صورت لزوم ارجاع‌دهی به دیگر منابع، روش ارجاع به منابع به صورت درون‌متنی، به شرح آتی خواهد بود:

 • ارجاعات بلافاصله بعد از نقل مطلب به این صورت داخل پرانتز ذکر می گردد (نام صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه)، برای مثال: (میرمحمدصادقی، 1396: 251)
 • اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می شود، مانند: (ره پیک و قاسم زاده، 1391: 201-225)
 • اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر می شود، مانند: (غلامی و دیگران، 1389: 23)
 • در ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid، cit.op، همان یا پیشین منبع عیناً ذکر شود.
 • علائم نگارشی (،؛:.)، حتماً بعد از پرانتز گذارده شود.

 

راهنمای تنظیم فهرست منابع

 فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته بندی شده و بدون شماره گذاری با رعایت ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسنده اول به صورت زیر آورده شود:

 ـ کتاب:

 نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، شماره‏ جلد، شماره چاپ (در صورت تجدید چاپ)، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده. برای مثال:

 • میرمحمدصادقی، حسین (1396)، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ بیست و ششم، تهران: نشر میزان.

 ـ مقاله:

 نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره یا سال نشریه، شماره نشریه. برای مثال:

 • خدابخشی، عبدالله (1398)، «موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 105.

 ـ پایان‌نامه یا رساله:

 نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان پایان نامه، نام شهر محل دانشگاه: نام دانشگاه. برای مثال:

 • یوسفی، احمد (1396)، جایگاه اصول حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران، تهران: دانشگاه تهران.

 ـ اسناد الکترونیک:

 نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام سایت، <آدرس سایت>، (تاریخ مراجعه به سایت).

  • Sample: Lang, Jon, The Protection of Commercial Trade Secrets, Jon Lang Mediation, available at:
  • <http://www.jonlang.com/pdf/EIPR%20Vol%2025%20Issue%2010.pdf> (last visited on 10/10/ 2015).

 

راهنمای ارسال مقالات

 

 •  مقالات ارسالی می‌بایست در قالب برنامه Word با فرمت DOC یا DOCX باشد باشد و از طریق ثبت نام در سایت (راهنمای ثبت نام) ارسال شود.
 •  ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
 • علاوه بر ارسال یا درج متن رأی، بایستی تصویر برگه رأی به پیوست در زمان ارسال مقاله ارسال گردد.
 • مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌زمان نباید به سایر نشریات فرستاده شده باشد.
 • لطفاً میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شماره تلفن همراه، پست الکترونیک دانشگاهی خود را در فایل مجزا در سامانه ارسال نموده و مطابق با آن اطلاعات سامانه را تکمیل نمایید.
 • در استناد به آراء، در صورتی‌که دادنامه مورد اشاره، در مجموعه آراء قضایی به چاپ رسیده باشد، درج مشخصات رأی به همراه ارجاع به مجموعه رأی کافیست؛ در غیر این‌صورت اصل متن دادنامه به‌عنوان پیوست مقاله ارسال گردد.
 • در خصوص آراء حقوقی و کیفری، تمامی مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نام قضات رسیدگی‌کننده حذف گردد. در خصوص آراء صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً حذف نام اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقیِ حقوقِ خصوصی و قضات رسیدگی کننده ضروری بوده و نام اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومی باقی خواهد ماند.
 • کلیه حقوق مادی برای فصلنامه«آموز های رویه قضایی» محفوظ است.
 • نویسندگان محترم می‌توانند برای آگاهی از شیوه‌نامة تفصیلی نگارش مقالات و استفاده از سامانه ارسال و پیگیری مقالات به نشانی http://www.raayjournal.ir/ مراجعه نمایید.