پرسش‌های متداول

آیا این مجله دارای درجه علمی می باشد؟

بله. این مجله فصلنامه علمی-تخصصی می باشد.

چگونه مقاله خود را ارسال کنم؟

مقاله‌ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه و در قسمت ارسال مقاله دریافت می‌شود و به مقاله‌های ارسال شده از طریق آدرس پستی یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آیا می توانم نام کسی را به عنوان نویسنده اضافه یا کم کنم؟

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از تأیید نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول قابل بررسی است.

چگونه می‌توانم از آخرین وضعیت مقالات خود با خبر شوم؟

برای پیگیری وضعیت مقاله می‌بایست با نام کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

آیا امکان ارسال دوباره مقالاتی که قبلاً یک و یا حتی دوبار رد شده اند وجود دارد؟

رد شدن مقاله حسب نظر داوران لزوماً به معنی مردود بودن مقاله از لحاظ علمی نیست. مجله از دریافت مجدد مقالات رد شده به شرط اعلام تغییرات مقاله در فایل جداگانه (توضیح به سردبیر) استقبال می‌نماید.

آیا امکان تغییر در مقاله (اعم از ایرادات تایپی، علمی، استنادی و ...) توسط مسئولین مجله وجود دارد؟

با توجه به اینکه صرفآً نویسندگان امکان تغییر محتویات فایل مقالات خود در فرصت بازنگری را دارند، اصلاح توسط مسئولین مجله قبل از تأیید نهایی امکان‌پذیر بوده و با هماهنگی با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.

آیا برای ارسال و انتشار مقالات، نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

این مجله توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر می شود و برای انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی نماید.