اطلاعیه نحوه دریافت نسخ فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضای)

بسمه تعالی

هرگونه دریافت و پیگیری مقالات از طریق سامانه نشر مجله رأی به آدرس www.raayjournal.ir  امکان پذیر می‌باشد. همچنین مخاطبین محترم مجله می‌توانند جهت مشاهده و دریافت فایل مقالات در فرمت pdf از طریق این سامانه اقدام نمایند. چنانچه همکاران محترم قضایی تمایل به دریافت نسخه کاغذی مجله رأی را دارند، نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن از طریق پست الکترونیک به نشنی i@ijri.ir یا نمابر به شماره 22376841 یا پست به نشانی پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمایند.